• The formulation process

    Formulering

Marketing Analysis

Marketinganalyse

Ons onderzoek begint bij de markt: we verzamelen de feedback van onze klanten, we bestuderen de trends van de sector, we analyseren de internationale concurrentie, we blijven costant in contact met de wereld van de schoonheidsverzorging, we bieden geavanceerde producten die steeds actueel zijn en ontwikkelen formules die onmiddellijk inspelen op een vraag die constant evolueert.

Brief di progetto

Samenvatting van het ontwerp: de prestaties van het product die nodig zijn voor de formulering

Op basis van de studies en van de marketing analysis wordt een brief, een samenvatting van het ontwerp opgesteld, met de performances, de prestaties van het product die nodig zijn voor de formulering.

Formulazione e campionatura

Laboratorium: formulering en monsters

Het laboratorium interpreteert de behoeften die uit de marketing analysis naar voren komen en zoekt de actieve stoffen, de moleculen en de geuren die nodig zijn om de vastgelegde doelstellingen te bereiken en maakt monsters van de formules.

Test

Technisch centrum: formuletests

In ons technisch centrum worden de monsters aan 10 verschillende tests onderworpen en slechts nadat ze voor alle tests geslaagd zijn, wordt de formule voorgesteld aan de klant.

Opsturen naar de klant voor goedkeuring

De monsters worden naar de klant gestuurd voor de externe proeven en de definitieve goedkeuring.

Het laboratorium

Voor een activiteit als de onze, waar onderzoek en de constante productie van zeer geavanceerde cosmetische formules belangrijk zijn, is het laboratorium het kloppend hart van het bedrijf. Onze ontwikkelingstechnicihebben na jaren ervaring een specifieke capaciteit voor formules ontwikkeld en beschikken over een grondige kennis van alle grondstoffen. Bovendien kunnen ze rekenen op een laboratorium dat uitgerust is met alle instrumenten voor de ontwikkeling en de eerste industrialisering van de formules. Naast roertoestellen, weegschalen, aanzuigapparaten, verwarmingsplaten, Ph-meters, viscositeitsmeters, centrifuges en opwarmingstoestellen staat er ook een turbomengtoestel, om de bewerkingsmethode tot in de bijzonderheden te bestuderen en om verschillende monsters te maken voor de stabiliteitsproeven en de tests en om een eerste industriële productie te simuleren.

De selectie

In het laboratorium worden bovendien, in samenwerking met geselecteerde partners en leveranciers, eerst de actieve stoffen en de parfumeringen geselecteerd die de formules kenmerken en/of verrijken. De selectie van de geuren wordt nauwgezet uitgevoerd en houdt rekening met de ritmes en tendensen van de mode en de alcoholhoudende parfumerie-artikelen: op basis van deze referentiepunten worden de essences omgezet in parfumeringen voor de cosmetische sector, en elke noot wordt geassocieerd met een specifieke positioning van het product, en er wordt natuurlijk altijd rekening gehouden met de stabiliteit van de parfumeringen van de formules. Op basis van de reukmarketing worden de formules en de parfums geselecteerd die aan de klant worden voorgelegd die dan de combinaties kiest die het best voldoen aan zijn wensen.

Reukmarketing

Tijdens het formuleproces in het laboratorium wordt er veel aandacht gewijd aan de selectie van geuren die geschikt zijn voor het type product, de doelgroep en de verpakking. De filosofie is altijd sell with smell (verkoop met geur), die zegt dat de reukzin het kanaal is dat het minst overladen wordt en het dichtst bij het instinct staat: de reukzin heeft geen rationele filters maar staat rechtstreeks in verbinding met de hersenen en is beladen met emoties. De geurmarketing die wij gebruiken behoort tot de ervaringsmarketing, die met andere elementen rekening houdt dan de traditionele marketing, bijvoorbeeld genot, symboliek en gestimuleerde ervaringen.

Voorschriften

Alle klanten die cosmetische producten wensen te verkopen of in de handel te brengen kennen het belang van de bescherming van de consument: de voorschriften en het beheer ervan zijn een belangrijke factor bij de keuze van een producent, aangezien ze noodzakelijk zijn, niet alleen uit ethisch oogpunt, maar ook juridisch gezien, in verband met strafzaken. Wat dit betreft verzekert CTL de best mogelijke garantie, want zijn laboratorium is in staat om zelf en autonoom alle procedures te ontwikkelen betreffende de voorschriften en het opstellen van de nodige documenten - zoals onder andere PIF – die verklaren dat er volledig voldaan wordt aan de van kracht zijnde wetsvoorschriften terzake

  • Laboratorio Background