• Formulazione

    FORMUŁA

Marketing Analysis

Marketing Analysis

Nasze badania rozpoczynają się zawsze od rozpoznania rynku: zbieramy feedback od naszych Klientów, badamy trendy w branży, analizując międzynarodową konkurencję, konfrontujemy się bezustannie z rynkiem piękna i oferujemy zawsze aktualne i awangardowe produkty, opracowując formuły, które dostarczają w czasie rzeczywistym odpowiedzi na zapotrzebowanie, ulegające bezustannym zmianom.

Brief di progetto

Brief projektowy: performances produktu niezbędne do opracowania formuły

W wyniku badań i marketing analysis, zostaje opracowany brief projektowy, w którym wskazane są performance produktu niezbędne do opracowania.

Formulazione e campionatura

Laboratorium: opracowanie formuły i próbki

Laboratorium interpretuje zapotrzebowanie opracowane przez marketing, określa substancje czynne, molekuły i niezbędne zapachy konieczne do osiągnięcia wyznaczonych celów i przygotowuje próbkę formuły.

Test

Centrum techniczne: test formuł

W naszym centrum technicznym próbki przechodzą 10 różnorodnych testów i dopiero po uzyskaniu w nich poprawnego wyniku, formuła jest proponowana Klientowi.

Wysyłka do klienta w celu zatwierdzenia

Próbki są wysyłane do Klienta na testy zewnętrzne i do ostatecznego zatwierdzenia

Laboratorium

W ramach działalności prowadzonej przez nas, która wymaga opracowywania i bezustannej produkcji formuł kosmetycznych coraz bardziej zaawansowanych, laboratorium to pulsujące serce przedsiębiorstwa. Nasi technicy odpowiedzialni za opracowywanie formuł zdobyli na przestrzeni lat specyficzną umiejętność formułowania i dogłębną wiedzę na temat wszystkich składników. Dodatkowo mogą korzystać z wyposażonego laboratorium ze wszystkimi niezbędnymi narzędziami do opracowywani formuł i pierwszego wprowadzenia ich na rynek. Poza mieszalnikami, wagami, wywietrznikami, prostownice, miernikami Ph, lepkościomierzami centryfugami i piecami, posiadamy również turbo mieszalnik, który umożliwia szczegółowe badanie metody pracy, otrzymując w ten sposób większą liczbę próbek przydatnych do prób stabilności i testów i stymulując w ten sposób produkcję przemysłową.

Wybór

W laboratorium dodatkowo, w ramach współpracy z partnerem i wybranymi dostawcami, są wybierane wcześniej składniki czynne i zapachy, które będą charakteryzować formułę i/lub wzbogacać ją. Wybór zapachów odbywa się w sposób skrupulatny i nawiązuje do rytmów i tendencji podyktowanych modami i perfumami: wychodząc od takich założeń, z esencji powstają zapachy dla branży kosmetycznej a każda nuta jest łączona ze specyficznym pozycjonowaniem produktu, pamiętając zawsze o stabilności zapachów w odniesieniu do formuł. Dzięki wprowadzeniu prawdziwego planu marketingu węchowego, który wzbogaca wybór formuł i zapachów przedstawianych Klientowi, który następnie wybierze najodpowiedniejsze dla siebie rozwiązania.

Marketing węchowy

W trakcie procesu opracowywania formuły w laboratorium, szczególna uwaga jest przywiązywana do wyboru zapachów odpowiednich dla typu produktu, docelowych klientów i opakowania, zawsze w zgodzie z filozofią sell with smell, według której zapach to kanał, w którym są mniejsze tłumy i znajduje się najbliżej instynktu, ponieważ węch nie przechodzi przez racjonalne filtry, a przedostaje się bezpośrednio do mózgu i jest przepełniony emocjami.
Marketing węchowy stosowany przez nas jest częścią marketingu eksperymentalnego, ponieważ uwzględnia różnorodne elementy tradycyjnego marketingu, jak na przykład wartość hedonistyczną, wartość symboliczną i doświadczenia.

Regulacje

Wszyscy klienci, którzy decydują się na dystrybucję i sprzedaż kosmetyków wiedzą, jak ważna jest ochrona i bezpieczeństwo konsumenta: ten aspekt przestrzegania przepisów i zarządzania nimi stanowi ważny czynnik przy wyborze producenta, ponieważ jest konieczny nie tylko z punktu widzenia etycznego, ale również prawnego, na poziomie karnym. Pod tym względem CTL zapewnia maksymalną gwarancję i może opracować w swoich strukturach i w pełni niezależnie, wszystkie procesy związane z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji - jak na przykład PIF (product information file) - w któreh poświadczamy, że zostały spełnione wszystkie wymogi obowiązującego prawa.

  • Laboratorio Background